Zalmzwam


 

Nederlandse naam: Zalmzwam
Latijnse naam: Rhodotus palmatus
Engelse naam: Rosy veincap
Gefotografeerd: Staelduinse Bos 07-11-2016

 

 

 

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg