Natuur in eigen tuin

Natuurfotografie in eigen tuin

     
 Pad  Houtduif eet klimopbesjes Houtduif eet klimopbesjes
     
Houtduif Goudhaantje  Kauw met vetbol
     
 Zilvermeeuw  Gewone zwavelkop Spreeuw in winterkleed
     
Dagpauwoog Boomblauwtje  Groene vleesvlieg
     
Honingbij  Honingbij Vlieg
     
Tongvaren  Gewone pad Padden paren
     
Huismus vrouw Huismus man Muurleeuwenbek
   
Halsbandparkiet Muntvlindertje Struiksprinkhaan nimf
     
Dambordvlieg Segrijnslak  Gewone tuinslak
     
Gewone tuinslak Groene vleesvlieg  Kleine watersalamander
Kommazweefvlieg Gewone pad  Paddenvisjes
     
 Struiksprinkhaan nimf  Gewone pad  Gewone pad
     
 Dambordvlieg paren  Kruisspin  Gewone tandkaak
     
 Blinde bij  Snorzweefvleg  Lieveheersbeestje met bladluis
     
 Dambordvlieg  Bloemvliegje  Snorzweefvlieg
Pissebed  Dagpauwoog  Gehakkelde aurelia
     
Kelderpissebed  Klein koolwitje  Heidelibel
Gewone pad juveniel  Distelvlinder Gewone pad juveniel
     
Huisvlieg Schijnpapaver  Atalanta
     
 Distelvlinder Zuidelijke boomsprinkhaan vrouw Houtpantserjuffer
Blinde bij  Kruisspin  Kruisspin met prooi
heggenmus8116b blindebij104
Nachtuiltje  Heggenmus  Blinde bij
 blindebij247a  wolfspin33  groenestinkwants104a
 Blinde bij  Wolfspin  Groene stinkwants
lieveheersbeestje144b bladluis174b groefbij174
Zevenstippelig lieveheersbeestje Gevlekte bladluis  Groefbij
vlieg174 paardenbloem224b bloemvliegje224a
Dambordvlieg  Paardenbloem Bloemvliegje
 anjermot315a  vroeneglazenmaker56a  paardenbloemspanner56
Anjermot  Vroege glazenmaker  Paardenbloemspanner
struiksprinkhaan66 cicade menuetzweefvlieg96
Struiksprinkhaan nimf Cicade  Menuetzweefvlieg
 bij96 muurrouwzwever  bruinzandoogje157a
 Honingbij Muurrouwzwever  Bruin zandoogje
kikkerbeet217b bruinzandoogje237 bruinzandoogje247
Kikkerbeet  Bruin zandoogje  Bruin zandoogje
 citroenpendelvlieg247  paardenbijter68a  kleinevos98
 Citroenpendelvlieg Paardenbijter  Kleine vos
paardenbijter98 muntvlindertje148a kleievos148
Paardenbijter  Muntvlindertje  Kleine vos
windevedermot238   dagpauwoog189  merel312
Windevedermot  Dagpauwoog  Merel vrouw
denmycena412a
Mycena op denappel    
     
     
     
     
Copyright Aad Kleijweg