Huiszwaluw video

Huiszwaluwen verzamelen klei om nestjes mee te bouwen

Copyright Aad Kleijweg